baner

Transmisja on-line

Zaproszenie

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie, reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania organizowanej przez nas konferencji „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów".

Wydarzenie już 7 lipca 2021r. będzie transmitowane będzie na żywo ze studia w Warszawie.

Związek Pracodawców Klastry Polskie bierze aktywny udział w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencji dla polskiego rynku energii. Obecnie klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Aktualnie przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Celem przyjętego z końcem 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) jest uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu oraz przekształcenie UE w oparciu o zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, wolną od emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Europejski Zielony Ład stanowi swoistą aktualizację dotychczasowej formy zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę ze zmianami klimatu i wobec wyzwań wiążących się z ochroną środowiska.

Partnerem wydarzenia jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A..

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. uczestniczy w transformacji energetycznej, dążąc do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, jako pierwsza polska firma, wspierając inwestycje w nowe technologie i innowacyjne, ekologiczne rozwiązania.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Agenda

10:30 – 10:45

OTWARCIE KONFERENCJI

Krzysztof Krystowski
Prezes Związku Klastrów Polskich, Wice Prezes European Clusters Alliance

10:45 – 11:50

SESJA

Wyzwanie Europejskiego Zielonego Ładu. Innowacje proekologiczne w przedsiębiorstwach. Finansowanie,rola klastrów.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Hanna Uhl
Dyrektor - Biuro Wsparcia Transformacji Energetycznej, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Arkadiusz Dewódzki
Dyrektor, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Marek Przeor
DG GROW, European Commission

Krzysztof Krystowski
Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance


MODERATOR:

Sebastian Rynkiewicz
Klaster Obróbki Metali

12:00 – 13:30

SESJA GŁÓWNA

Polityka energetyczna UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu, konsekwencje dla polskiego rynku energii.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

Jan Szewczak
Członek Zarządu ds. Finansowych, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 

Marek Sawicki
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 i 2014–2015, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Szejna
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Marlena Tryka
Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji , Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii


MODERATOR:

Sebastian Ogórek
Redaktor naczelny Money.pl

13:30 – 14:30

SESJA PLENARNA III

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym - rola inwestycji w infrastrukturę przemysłową na rzecz realizacji celów Green Deal EU". Rola klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH
kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Aleksandra Ścibich-Kopiec
Prezes, Platforma Przemysłu Przyszłości

Adam Poliński
Członek Zarządu, Dyrektor Oddziału Infrastruktury, UNIBEP SA, Polski Klaster Budowlany

Marcin Kraska
Wiceprezes, Sieć Badawcza - Łukasiewicz

Wojciech Rąciecki
Dyrektor Dział Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


MODERATOR:

Katarzyna Błachowicz
Wiceprezes „Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.”, koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

14:30 – 14:40

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Związkiem Pracodawców Klastry Polskie a Siecią Badawczą Łukasiewicz

14:40

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prelegenci